Zaujímavé linky

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice: http://www.fei.tuke.sk
Agentúra na podporu vedy a výskumu: http://www.apvv.sk
W3C Multimodal Req. for Voice Markup Languages: http://www.w3.org
W3C XHTML+Voice Profile: http://www.w3.org/TR/xhtml+voice
Microsoft Speech API 4.0: http://www.microsoft.com/speech/
Code-it Software: http://www.research.microsoft.com/srg/docs/
XSLT: http://www.w3.org/TR/xslt
Speechworks: http://www.speechworks.com
SALT Forum: http://www.saltforum.org/
Projekt Eurescom: http://www.eurescom.de
Projekt Must: http://www.must.com
Projekt SmartKom: http://www.smartkom.org